Przepisy - banki-kredyty

Banki kredyty

pozyczki-kredyty.org


Kredyt bankowy jest to umowa zawarta w postaci pisemnej między bankiem, a kredytobiorcą. bank obliguje się udostępnić daną sumę na wyznaczony cel oraz termin, a kredytobiorca obliguje się skorzystać z kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić uzyskaną kwotę wraz z przynależnym bankowi wynagrodzeniem w formie prowizji i odsetek. Na bazie tej definicji kredyt można postrzec jako specyficzny typ stosunków zobowiązaniowych, którego charakterystycznymi cechami są przede wszystkim: zwrotność, okresowość i oprocentowanie.

Jedną z głównych postaci działalności bankowej jest przydzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych. Kredyt oma wielką rolę, tak samo jako narzędzie finansowania teraźniejszej działalności, jak i jako sposób uzyskiwania środków na inwestycje. Kredyt bankowy wyraża relację ekonomiczną wynikającą z odstąpienia przez bank kredytobiorcy danej wielkości pieniężnej, na warunkach zwrotu tejże wielkości w danym terminie, wraz z wynagrodzeniem (plus odsetki, prowizje). Wierzyciel (bank) zwykle ubezpiecza się materialnie przed niedotrzymaniem okresu spłaty kredytu bądź niewypłacalności dłużnika (osoby biorącej kredyt). W tymże celu przyjmuje on od kredytobiorcy elementy majątku, wierzytelności, produkty lub prawa użytkowe.


Kredyt jest ważnym składnikiem życia gospodarczego często jest nieodzowny do wykonywania działalności gospodarczej i rozwoju firmy. Funkcja kredytu bankowego ciągle wzrasta. Spowodowane to zostało przede wszystkim rozwojem prywatnego przedsiębiorstwa. Wpływ obcego kapitału wywołał także, że musiały ulec większej zmianie reguły kredytowania. Jeszcze do niedawna główną grupą kredytobiorców były jednostki gospodarki uspołecznionej. Banki przydzielały im kredytów na bazie wielokrotnych umów. Drugą główną grupą kredytobiorców, była ludność. Rozwój sektora prywatnego spowodował, że do powyższych dwóch grup kredytobiorców dołączyła trzecia. Były to prywatne przedsiębiorstwa polskie z kapitałem obcym Dzięki dołączeniu tej grupy powiększyła się różnorodność propozycji kredytowych wysuwanych przez różne banki. Przydzielenie kredytu poprzedzone jest precyzyjnym ocenianiem położenia finansowego i gospodarczego kredytobiorcy. Banki rozpoczęły także przywiązywać wielką wagę do odpowiedniego zabezpieczenia zwrotu kredytu.

 


Lista tematów: